Mieszkanie dla Młodych

Oto kilka podstawowych zasad programu.

Osoby kwalifikujące się to małżeństwa; osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka). Warunkiem otrzymania  wsparcie jest to, że nigdy wcześniej nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Na co można otrzymać wsparcie?

  • wsparcie udzielane jest nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym
  • podstawowa wysokość wsparcia wynosi 10% wartości odtworzeniowej, liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
  • jeżeli nabywca posiada co najmniej jedno dziecko wysokość wsparcia wynosi 15% wartości odtworzeniowej nieruchomości,
  • Dodatkowo jeśli w okresie 5 lat od zawarcia umowy zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego w ramach programu pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, rodzina otrzyma dodatkowo 5% od wartości odtworzeniowej

Limity cenowe w programie MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Jaka nieruchomość kwalifikuje się do programu:
  • całkowita powierzchnia użytkowa kupowanego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2,
  • jeżeli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca lokalu wychowuje przynajmniej troje dzieci, całkowita powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2
  • wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2,
  • cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego musi spełniać cenę za 1m2 wg określonychlimitów w BGK
Pamiętaj aby na spotkaniu z Naszym doradą zapytać o ograniczenia ustawowe.

Korzyści

Kompleksowa i profesjonalna obsługa dopasowana do potrzeb każdego klienta - nasi doradcy służą pomocą i są zawsze blisko klienta, odpowiedzą na każde pytanie, towarzyszą klientowi od momentu wyboru oferty do finalizacji umowy z bankiem.