Zadzwoń do nas, udzielimy Ci bezpłatnej konsultacji.
Prawo upadłościowe
Wsparcie dla konsumentów, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka dedykowana jest dla osób zadłużonych, osób zagrożonych bankructwem. Jest to prawne rozwiązanie umożliwiające ODDŁUŻENIE i rozpoczęcie życia na nowo, tak by żyć bez długów. Sąd Upadłościowy ogłasza upadłość wobec osób fizycznych, które stały się niewypłacalne – czyli takich, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań (rat kredytów, rat chwilówek, rachunków).

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji utraciłeś/aś pracę i nie stać Cię na spłacanie kredytu, boisz się komorników, firm windykacyjnych – upadłość konsumencka będzie najlepszym rozwiązaniem.

Prawo restrukturyzacyjne
Wsparcie dla przedsiębiorców.

Głównym celem sądowej restrukturyzacji firmy jest zapewnienie ochrony przed ogłoszeniem upadłości. Regulacje dotyczące tej szczególnej formy ochrony przedsiębiorstwa zawarte są w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wymaga m.in. analizy sytuacji firmy, oszacowania wartości aktywów. Proces restrukturyzacyjny polega na przeprowadzeniu głębokich zmian w aktywach, pasywach, organizacji firmy, co ostatecznie pozwoli zawrzeć układ z wierzycielami. W wyniku restrukturyzacji i zawartego układu z wierzycielami możliwe jest np. umorzenie części kapitału, umorzenie części odsetkowej naszych zobowiązań, wydłużenie okresu spłaty.

Sądowy proces restrukturyzacji finalnie ma umożliwić uniknięcie postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka - jakie daje korzyści?

Nowy start, Nowe życie

Dla osób które mają problemy finansowe, skorzystanie z naszej pomocy będzie idealnym rozwiązaniem.

Umorzenie zobowiązań

Ogłoszenie upadłości może skutkować umorzeniem zobowiązań. Postaramy się to osiągnąć.

Komfort psychiczny

Zaopiekujemy się Tobą i Twoimi problemami. Odwzajemnimy zaufanie i wykonamy wszelkie formalności.

Kompleksowa Obsługa

Dbamy o poufność informacji. Poprawiamy sytuacje finansowo prawną naszych klientów.

Upadłość konsumencka

Moge Kancelaria - informacje o firmie

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentujemy klientów przed Sądami Gospodarczymi w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i przedsiębiorstwa; wspieramy także naszych klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W naszym zespole znajdują się nie tylko doradcy restrukturyzacyjni i syndycy, ale także adwokaci, radcy prawni i ekonomiści. Wieloletnie doświadczenie przy przygotowywaniu planów restrukturyzacyjnych, pogłębiona znajomość kwestii prawnych, ekonomicznych oraz rynkowych pomaga skutecznie realizować postanowienia układowe restrukturyzacyjne czy plany spłaty w upadłościach konsumenckich. Dbamy o to, by nasi Mocodawcy otrzymywali najlepsze rozwiązania. Dobro naszych klientów i ich potrzeby są dla nas najważniejsze!

Katarzyna Rogoźnicka – doradca restrukturyzacyjny
Filip Kiżuk – doradca gospodarczy, ekonomista

100 %
Zaangażowania w każdą sprawę
120  dni
Średni czas trwania procedury
156
Wygranych spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nasze działalności:

Możemy wygrać ten proces dla Ciebie.

Wygrywamy procesy sądowe dla naszych klientów dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów.

Nasza kancelaria od lat specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

MOGE.PL

Proces upadłości realizujemy w trzech krokach

Współpraca z nami to początek Twojej stabilności finansowej.
1
Konsultacja
Pierwszy to dyskretna konsultacja z syndyk prowadzącą Katarzyną Michalską. Katarzyna zapozna się z Twoją sytuacją i nakreśli strategię wygrania procesu.
2
Przygotowanie wniosku
Następnie nasz zespół specjalistów przygotuje Twój wniosek zgodnie ze strategią.
3
Proces sądowy
Po przygotowaniu dokumentacji, rozpoczniemy proces sądowy w Twoim imieniu.

Będziemy Cię reprezentować w sądzie tak długo aż wygramy proces. Możesz spać spokojnie wiedząc, że Twój problem będzie niebawem rozwiązany.

Zadowoleni klienci

W oparciu o wiedzę i doświadczenie oferujemy doradztwo gospodarcze i dbamy o to, aby nasi klienci mieli produkty i narzędzia dopasowane do ich możliwości i oczekiwań.

Doświadczony zespół

Mamy ponad 10 lat doświadczenia. Nasi eksperci zajmują się od lat tematyką upadłości i potrafią pomóc nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Płatność w ratach

Poprawiamy sytuację finansowo prawną naszych klientów. Nie wymagamy natychmiastowej płatności za usługi.

Dyskrecja
99% zadowolonych klientów - to wszystko dzięki zaufaniu jakim potrafimy obdarzyć każdego. Wrażliwe informacje zostają między nami.
MOGE.PL

Najczęściej zadawane pytania

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość może ogłosić osoba fizyczna, która:

  • nie jest przedsiębiorcą – nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • utraciła płynność finansową,
  • nie reguluje swoich zobowiązań,
  • nie jest wspólnikiem osobowych spółek handlowych ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Jak wygląda proces przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości?

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Od lat pomagamy zadłużonym konsumentom rozpocząć życie bez długów. Nasza kancelaria znajduje się w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 10/2, mamy jednak doświadczenie w obsłudze klientów z całej Polski.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczynamy od zgromadzenia dokumentacji, która będzie podstawą dla Sądu przy rozpatrywaniu wniosku. Musimy zebrać dokumenty świadczące o naszym długu, mogą to być wezwania do zapłaty, umowy kredytowe, Sądowe nakazy zapłaty. Ważnym elementem wniosku jest treść uzasadnienia. Istotne jest wykazanie, że nasze zadłużenie powstało z powodu czynników niezależnych od nas np. że nie mieliśmy wpływu na utratę pracy, na sytuacje makroekonomiczną itp; że nie trwoniliśmy majątku ani nie byliśmy niegospodarni.

Mamy również doświadczenie w pracy zdalnej. Zdarzają się klienci z odległych małych miejsoawości, z których dojazd jest utrudniony. Czasem sytuacja zdrowotna naszego klienta jest na tyle skomplikowana, że kontakt jest możliwy tylko drogą telefoniczna, e-mailową. Przez wiele lat nauczyliśmy się pracy zdalnej i nawet jeśli nie możemy się spotkać osobiście, droga elektroniczna też jest dobrym sposobem na komunikacje i skuteczną formę sporządzenia wniosku.

Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości? Jakie są konsekwencje prawne postępowania upadłościowego?

Po ogłoszeniu upadłości Sąd wyznacza Syndyka, którego obowiązkiem jest m.in. kontakt z upadłym, powiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości, a także zarząd nad naszym majątkiem. Jeśli nie posiadamy żadnego majątku to nic nie zostanie nam zabrane. Rzeczy osobiste, przedmioty służące do codziennej egzystencji czy pracy nadal pozostają naszą własnością. Do masy upadłości nie wchodzą sumy przeznaczone przez Skarb Państwa na specjalne cele tj. 500 + itp. Nieruchomości, samochody zostaną przejęte przez syndyka i zlicytowane. Informacje o upadłości otrzymuje nasz pracodawca, który będzie przekazywał część wolną od zajęć egzekucyjnych do masy upadłości. Spokojnie – część, która nam się należy z mocy prawa to ok 2100 zł/ miesięcznie. Jeśli jesteśmy w trakcie poszukiwania pracy to postępowanie sądowe w żaden sposób nie wpływa na nasze możliwości pozyskania pracy.

Umorzenie zobowiązań – co to oznacza?

Postanowienie o umorzeniu zobowiązań daje dłużnikowi szansę na życie bez obciążeń! Polega na zwolnieniu dłużnika z długu. Skutkiem sądowego umorzenia jest fakt, że zobowiązania przestają istnieć. Wierzyciel nie może wszczynać nowych postępowań, wysyłać wezwań o zapłatę, nie może domagać się spłaty umorzonego zobowiązania ani prowadzić egzekucji. Zgodnie z prawem upadłościowym umorzeniu podlegają zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty – jak długo może trwać i czym jest?

Plan spłaty to harmonogram ustalony przez Sąd według, którego w ratach będziemy spłacać naszych wierzycieli (banki, firmy pożyczkowe, urzędy itp.). Plan spłaty może trwać od 1 miesiąca do 36 miesięcy, miesięcznie może to być kwota np. 400 zł. Zdarzają się sytuacje, w których Sąd wyznacza plan spłaty na 86 miesięcy – dzieje się tak wtedy kiedy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po wykonaniu planu spłaty zobowiązania dłużnika ulegają umorzeniu. Nie raz zdarzało nam się otrzymywać postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty gdyż osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazywała, że był on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

MOGE.PL

Blog

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez właściciela marki Moge Kancelaria - Nasi Doradcy sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 10/2, nip 8513213544